fredag 12. juni 2015

Sparebank1 SMN støtter Hallsetrevyen


SpareBank 1 SMN er en samfunnsengasjert bank. Derfor støtter de prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og glede til mange. Lag og foreninger kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet.
Sparebank1 SMN støtter med inntil 10 000 kroner per prosjekt, innen kultur, idrett, miljø og humanitært arbeid.

Hallsetrevyen gleder seg stort over å ha blitt tildelt 10 000 kr fra Sparebank1 SMN i 2015

Tusen takk til Sparebank1 SMN