mandag 20. april 2015

TrønderEnergi støtter Hallsetrevyen!

Gjennom tildeling av midler fra Barnas Energiandel er TrønderEnergi en av bidragsyterne i årets Hallsetrevy. 


Barnas Energiandel er et støtteprosjekt for aktiviteter ment for barn og unge TrønderEnergis eierkommuner. Hovedstolpene til TrønderEnergi er : Idrett – Kultur – Samfunn/miljø

TrønderEnergi sitt ønske er at støtteprogrammet Barnas Energiandel skal bidra til at lag eller organisasjoner iverksetter tiltak som bedrer forholdene for barn og unge i aktivitet.

Hallsetrevyen søkte om støtte fra TrønderEnergi, fordi vi mener vi har mye å tilby til barn og unge i bydelen vår.

Vi takker TrønderEnergi for støtten.